Výbor územní

skupiny IPA č. 210 Uherské Hradiště

založena ustavující schůzí dne 21.1.1999

složení výboru (od 29.1.2009)

 • Vedoucí   - Ing. Jaroslav Prchlík    tel.: +420 737 861 166
 • Sekretář  - Jaroslav Krejčíř           tel.: +420 723 839 652
 • Pokladník - Ing. Vojtěch Haluza    tel.: +420 974 678 346

Členové Výboru:

 • Vilko Šafář                tel.: +420 724 540 813
 • Bc. Pavel Persona     tel.: +420 777 666 605
 • Milan Hanák              tel.: +420 732 222 127
 • Rudolf Kuriál              tel.: +420 737 578 588
 • Mgr. Václav Gregor     tel.: +420 733 595 473
 • Bc. Miroslav Vaněk     tel.: +420 775 353 775

Revizní komise:

 • Předseda: Bc. Dušan Kubeš
 • Člen: Mgr. Rostislav Runkas
 • Člen: Jaroslav Semela

Číslo účtu: 160941811/0300 u ČSOB, pobočky Uh. Hradiště