P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi územní skupiny IPA č. 210 v Uherském Hradišti, která se koná v pátek dne 21. ledna 2022 v 16.00 hod. Schůze se uskuteční v restauraci v Bílovicích.

Před zahájením VČS od 15.30 hod. bude prováděno předání nových průkazů IPA na rok 2022. Občerstvení je zajištěno.

Návrh programu jednání :

1. Úvod, zahájení VČS, schválení programu

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zhodnocení plnění usnesení z VČS 2019

4. Zpráva o činnosti územní skupiny za rok 2021 a vytyčení úkolů na rok 2022

5. Zpráva o hospodaření územní skupiny za rok 2021

6. Zpráva revizní komise za rok 2021

7. Diskuse

8. Návrh na usnesení a závěr VČS

Účast na členské schůzi je dle stanov IPA pro členy povinná !!!!!

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

Sponzor stránek - Hasičům.CZ

sponzor stránek