P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi územní skupiny IPA č. 210 v Uherském Hradišti, která se koná  v pátek dne 27. ledna 2017 v 15.30 hod. Schůze se uskuteční  v zasedací místnosti restaurace Na Fialce v Kunovicích.
Před zahájením VČS od 15.00 hod. bude prováděno předání nových průkazů IPA na rok 2017. Občerstvení je zajištěno.

Návrh programu jednání :  

  1. Úvod, zahájení VČS, schválení programu
  2. Volba návrhové komise
  3. Zhodnocení plnění usnesení z VČS 2016
  4. Zpráva o činnosti územní skupiny za rok 2016 a vytyčení úkolů na rok 2017
  5. Zpráva o hospodaření územní skupiny za rok 2016
  6. Zpráva revizní komise za rok 2016
  7. Informace ze setkání vedoucích územních skupin dne 26.11.2016 v Novém Městě na Moravě
  8. Diskuse
  9. Návrh na usnesení a závěr VČS

Účast na členské schůzi je dle stanov IPA pro členy povinná !!!!!