Vítejte na webových stránkách
Územní skupiny IPA č. 210 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

IPA je... IPA chce... IPA nabízí...
 • největší mezinárodní sdružení policejních úředníků s více než 250 000 členů, t.č. z 55 států světa
 • podporovat přátelstvé vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v zemi a v zahraničí
 • široký vzdělávací program v seminářích v informačním a vzdělávacím centru na zámku Gimborn s příspěvky pro zúčastněné členy IPA
 • doposud jedinou mezinárodní organizací policejních pracovníků bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, náboženství a světového názoru
 • napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti, aby se ulehčila mezinárodní policejní spolupráce
 • lokální, regionální, národní a mezinárodní vzdělávací setkání na všech pěti kontinentech
 • politicky i odborově nezávislá, neváže se na jinou skupinu nebo instituci
 • ovlivňovat svou prací s veřejností obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policíí
 • stipendia v cizině pro doplnění dalšího odborného vzdělávání
 • otevřená pro policii každého státu, který umožní mezinárodní kontakty a výměnu zkušeností mezi policejními příslušníky
 • studijními cestami a setkáními rozšiřovat znalosti svých členů a pochopení pro problémy druhých
 • policejní studijní a vzdělávací cesty do dalekých zemí
 • přijata na základě jejího účelu a cílů sociální radou UNO dne 5. Června 1967 do registru generálního sekretariátu UNO jako nevládní organizace při hospodářské a sociální radě
 • v rámci svých možností být činná a pomáhat v sociální oblasti
 • každoročně mezinárodní setkání mládeže pokaždé v jiné části světa pro mladé členy organizace IPA a pro děti členů
 • od 25.7.1977 registrována u Evropské rady s poradním statutem na sezname mezinárodních organizací
 • napomáhat vzájemné toleranci a přispívat k porozumění mezi národy a udržení míru
 • pomoc pro policejní pracovníky a jejich rodinné příslušníky ve vnitrozemí a v cizině ze sociálního fondu v případě nezaviněné neodvratné tísně a ztížených životních situací
 • registrované sdružení u MV ČR , je právni ckou osobou, která se dělí na územní organizace. Územní organizace IPA č. 111 při POLICEJNÍ AKADEMII ČR byla založena 20. ledna 1994
 • cenově výhodné rekreační pobyty a ubytování v hotelech IPA doma i v zahraničí a výměnu zkušeností s kolegy bez rozdílu národnosti, hodnosti a služebního zařazení
 • mnohostranné informace v místních nebo regionálních sděleních a časopisech IPA
 • možnosti poznávání policejních zařízení doma i v zahraničí a výměnu zkušeností s kolegy bez rozdílu národnosti, hodnosti a služeního zařazení

Chcete nás kontaktovat?

Ozvěte se nám

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

Sponzor stránek - Hasičům.CZ

sponzor stránek